Senior Java Developer – Shanghai – AVP(C12) – (R22035043) Shanghai, China,China